Recently added

Summoner Points Server
RATIRLonNA
Icon for ranked Diamond V Diamond V
244,087 NA
Goldengames128
Icon for ranked Silver I Silver I
1,137,948 NA
CyaNinja
Icon for ranked Silver III Silver III
1,193,650 EUNE
mily25
Icon for ranked Silver III Silver III
405,188 EUNE
Ninak11
Icon for ranked Unranked Unranked
150,931 EUNE

Top 5 total points

Summoner Points Server
llIllIllIllIlll
Icon for ranked Diamond II Diamond II
5,701,446 EUW
gyneco freluqué
Icon for ranked Silver III Silver III
5,635,591 EUW
김딸라
Icon for ranked Diamond V Diamond V
5,609,289 KR
KT TEFD
Icon for ranked Platinum IV Platinum IV
5,409,629 KR
TeQuee
Icon for ranked Gold V Gold V
5,288,291 EUNE

Top 5 champions

Champion Points Name
4,550,827
Level: 7
mihabe
Icon for ranked Bronze III Bronze III
3,686,327
Level: 6
티모안주면던져용
Icon for ranked Silver V Silver V
3,658,813
Level: 7
곧소름돋게해주지
Icon for ranked Platinum III Platinum III
3,499,224
Level: 7
1daskalos
Icon for ranked Bronze IV Bronze IV
3,409,268
Level: 7
v갱좀그만와v
Icon for ranked Gold I Gold I

Top 5 mastery