Champion Highscores

Rank Points Summoner
1 Ekko - the Boy Who Shattered Time 4,808,526
Tokens: 0
zaun EKKO
Icon for ranked Bronze I Bronze I
2 Ekko - the Boy Who Shattered Time 4,211,023
Tokens: 0
The D Range
Icon for ranked Platinum IV Platinum IV
3 Ekko - the Boy Who Shattered Time 3,944,001
Tokens: 0
Ekko MainiaC
Icon for ranked Gold IV Gold IV
4 Ekko - the Boy Who Shattered Time 3,200,567
Tokens: 0
Douglas Killer
Icon for ranked Diamond II Diamond II
5 Ekko - the Boy Who Shattered Time 3,041,117
Tokens: 0
SaintKilian
Icon for ranked Unranked Unranked
6 Ekko - the Boy Who Shattered Time 3,019,747
Tokens: 0
Ekko The Neeko
Icon for ranked Diamond I Diamond I
7 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,893,300
Tokens: 0
MooseInATree
Icon for ranked Diamond II Diamond II
8 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,854,654
Tokens: 0
Ekko O afk
Icon for ranked Platinum I Platinum I
9 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,840,261
Tokens: 0
Aephlex
Icon for ranked Platinum IV Platinum IV
10 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,760,165
Tokens: 0
kockica125892466
Icon for ranked Unranked Unranked
11 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,754,181
Tokens: 0
Brigie
Icon for ranked Gold III Gold III
12 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,704,296
Tokens: 0
Jedibean7
Icon for ranked Gold IV Gold IV
13 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,686,910
Tokens: 0
11BreAkeR11
Icon for ranked Silver III Silver III
14 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,665,268
Tokens: 0
가비c
Icon for ranked Iron II Iron II
15 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,572,243
Tokens: 0
Star Show Time
Icon for ranked Gold IV Gold IV
16 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,565,806
Tokens: 0
13DeKaPiTaToR13
Icon for ranked Silver III Silver III
17 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,541,375
Tokens: 0
Sunsworn
Icon for ranked Diamond IV Diamond IV
18 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,502,843
Tokens: 0
OneSaber
Icon for ranked Diamond IV Diamond IV
19 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,429,079
Tokens: 0
Ekkologix
Icon for ranked Platinum I Platinum I
20 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,400,127
Tokens: 0
xar6745
Icon for ranked Unranked Unranked