Champion Highscores

Rank Points Summoner
1 Ekko - the Boy Who Shattered Time 5,700,966
Tokens: 0
zaun EKKO
Icon for ranked Unranked Unranked
2 Ekko - the Boy Who Shattered Time 4,515,187
Tokens: 0
Ekko MainiaC
Icon for ranked Unranked Unranked
3 Ekko - the Boy Who Shattered Time 4,415,954
Tokens: 0
The D Range
Icon for ranked Unranked Unranked
4 Ekko - the Boy Who Shattered Time 3,710,484
Tokens: 0
MooseInATree
Icon for ranked Unranked Unranked
5 Ekko - the Boy Who Shattered Time 3,644,478
Tokens: 0
pls nerf ekko
Icon for ranked Unranked Unranked
6 Ekko - the Boy Who Shattered Time 3,594,671
Tokens: 0
Douglas Killer
Icon for ranked Unranked Unranked
7 Ekko - the Boy Who Shattered Time 3,272,964
Tokens: 0
Aephlex
Icon for ranked Unranked Unranked
8 Ekko - the Boy Who Shattered Time 3,225,002
Tokens: 0
11BreAkeR11
Icon for ranked Unranked Unranked
9 Ekko - the Boy Who Shattered Time 3,098,780
Tokens: 0
Aguita De Coco
Icon for ranked Unranked Unranked
10 Ekko - the Boy Who Shattered Time 3,069,404
Tokens: 0
Soundofpeace
Icon for ranked Unranked Unranked
11 Ekko - the Boy Who Shattered Time 3,041,117
Tokens: 0
SaintKilian
Icon for ranked Unranked Unranked
12 Ekko - the Boy Who Shattered Time 3,028,727
Tokens: 0
Ekkologix
Icon for ranked Unranked Unranked
13 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,918,713
Tokens: 0
가비c
Icon for ranked Unranked Unranked
14 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,896,753
Tokens: 0
Brigie
Icon for ranked Unranked Unranked
15 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,841,575
Tokens: 0
Luffy23
Icon for ranked Unranked Unranked
16 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,805,286
Tokens: 0
Jedibean7
Icon for ranked Unranked Unranked
17 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,742,976
Tokens: 0
OneSaber
Icon for ranked Unranked Unranked
18 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,704,070
Tokens: 0
Clinki Xebella
Icon for ranked Unranked Unranked
19 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,667,248
Tokens: 0
Umbi The Umbreon
Icon for ranked Unranked Unranked
20 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,657,595
Tokens: 0
IMPISIS
Icon for ranked Unranked Unranked