Champion Highscores

Rank Points Summoner
1 Ekko - the Boy Who Shattered Time 5,963,043
Tokens: 0
zaun EKKO
Icon for ranked Unranked Unranked
2 Ekko - the Boy Who Shattered Time 4,677,395
Tokens: 0
Ekko MainiaC
Icon for ranked Unranked Unranked
3 Ekko - the Boy Who Shattered Time 4,415,954
Tokens: 0
The D Range
Icon for ranked Unranked Unranked
4 Ekko - the Boy Who Shattered Time 3,872,242
Tokens: 0
pls nerf ekko
Icon for ranked Unranked Unranked
5 Ekko - the Boy Who Shattered Time 3,766,602
Tokens: 0
MooseInATree
Icon for ranked Unranked Unranked
6 Ekko - the Boy Who Shattered Time 3,693,074
Tokens: 0
Douglas Killer
Icon for ranked Unranked Unranked
7 Ekko - the Boy Who Shattered Time 3,406,390
Tokens: 0
Aephlex
Icon for ranked Unranked Unranked
8 Ekko - the Boy Who Shattered Time 3,295,861
Tokens: 0
11BreAkeR11
Icon for ranked Unranked Unranked
9 Ekko - the Boy Who Shattered Time 3,187,377
Tokens: 0
Ekkologix
Icon for ranked Unranked Unranked
10 Ekko - the Boy Who Shattered Time 3,133,280
Tokens: 0
Aguita De Coco
Icon for ranked Unranked Unranked
11 Ekko - the Boy Who Shattered Time 3,072,333
Tokens: 0
Jedibean7
Icon for ranked Unranked Unranked
12 Ekko - the Boy Who Shattered Time 3,069,404
Tokens: 0
Soundofpeace
Icon for ranked Unranked Unranked
13 Ekko - the Boy Who Shattered Time 3,041,117
Tokens: 0
SaintKilian
Icon for ranked Unranked Unranked
14 Ekko - the Boy Who Shattered Time 3,003,729
Tokens: 0
Luffy23
Icon for ranked Unranked Unranked
15 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,932,697
Tokens: 0
가비c
Icon for ranked Unranked Unranked
16 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,931,094
Tokens: 0
Brigie
Icon for ranked Unranked Unranked
17 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,870,247
Tokens: 0
티테디오스
Icon for ranked Unranked Unranked
18 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,770,166
Tokens: 0
IMPISIS
Icon for ranked Unranked Unranked
19 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,742,976
Tokens: 0
ÐÑÓ
Icon for ranked Unranked Unranked
20 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,719,020
Tokens: 0
Smulicious
Icon for ranked Unranked Unranked