Champion Highscores

Rank Points Summoner
1 Ekko - the Boy Who Shattered Time 5,077,308
Tokens: 0
zaun EKKO
Icon for ranked Unranked Unranked
2 Ekko - the Boy Who Shattered Time 4,415,954
Tokens: 0
The D Range
Icon for ranked Unranked Unranked
3 Ekko - the Boy Who Shattered Time 4,128,622
Tokens: 0
Ekko MainiaC
Icon for ranked Unranked Unranked
4 Ekko - the Boy Who Shattered Time 3,310,329
Tokens: 0
Douglas Killer
Icon for ranked Unranked Unranked
5 Ekko - the Boy Who Shattered Time 3,243,751
Tokens: 0
MooseInATree
Icon for ranked Unranked Unranked
6 Ekko - the Boy Who Shattered Time 3,225,924
Tokens: 0
Ekko The Neeko
Icon for ranked Unranked Unranked
7 Ekko - the Boy Who Shattered Time 3,084,256
Tokens: 0
Aephlex
Icon for ranked Unranked Unranked
8 Ekko - the Boy Who Shattered Time 3,041,117
Tokens: 0
SaintKilian
Icon for ranked Unranked Unranked
9 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,895,523
Tokens: 0
Ekko O afk
Icon for ranked Unranked Unranked
10 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,791,060
Tokens: 0
11BreAkeR11
Icon for ranked Unranked Unranked
11 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,782,542
Tokens: 0
Brigie
Icon for ranked Unranked Unranked
12 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,773,671
Tokens: 0
Abilleira
Icon for ranked Unranked Unranked
13 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,715,281
Tokens: 0
Jedibean7
Icon for ranked Unranked Unranked
14 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,685,559
Tokens: 0
가비c
Icon for ranked Unranked Unranked
15 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,647,279
Tokens: 0
Ekkologix
Icon for ranked Unranked Unranked
16 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,576,950
Tokens: 0
13DeKaPiTaToR13
Icon for ranked Unranked Unranked
17 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,573,705
Tokens: 0
Star Show Time
Icon for ranked Unranked Unranked
18 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,559,497
Tokens: 0
Sunsworn
Icon for ranked Unranked Unranked
19 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,530,592
Tokens: 0
OneSaber
Icon for ranked Unranked Unranked
20 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,501,446
Tokens: 0
Umbi The Umbreon
Icon for ranked Unranked Unranked