Champion Highscores

Rank Points Summoner
1 Ekko - the Boy Who Shattered Time 4,311,745
Tokens: 0
Ekko de zaun lol
Icon for ranked Silver I Silver I
2 Ekko - the Boy Who Shattered Time 3,843,090
Tokens: 0
The D Range
Icon for ranked Gold I Gold I
3 Ekko - the Boy Who Shattered Time 3,604,908
Tokens: 0
Ekko MainiaC
Icon for ranked Platinum IV Platinum IV
4 Ekko - the Boy Who Shattered Time 3,041,117
Tokens: 0
SaintKilian
Icon for ranked Unranked Unranked
5 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,877,447
Tokens: 0
Ekko The Neeko
Icon for ranked Diamond III Diamond III
6 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,871,254
Tokens: 0
Douglas Killer
Icon for ranked Diamond II Diamond II
7 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,797,961
Tokens: 0
Ekko Toxico
Icon for ranked Diamond IV Diamond IV
8 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,623,935
Tokens: 0
Abilleira
Icon for ranked Gold I Gold I
9 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,617,992
Tokens: 0
Jedibean7
Icon for ranked Gold IV Gold IV
10 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,576,873
Tokens: 0
11BreAkeR11
Icon for ranked Silver IV Silver IV
11 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,539,573
Tokens: 0
Brigie
Icon for ranked Platinum IV Platinum IV
12 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,495,838
Tokens: 0
가비c
Icon for ranked Silver IV Silver IV
13 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,450,231
Tokens: 0
MooseInATree
Icon for ranked Diamond IV Diamond IV
14 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,432,295
Tokens: 0
13DeKaPiTaToR13
Icon for ranked Gold IV Gold IV
15 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,420,360
Tokens: 0
Aephlex
Icon for ranked Platinum II Platinum II
16 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,400,127
Tokens: 0
xar6745
Icon for ranked Bronze IV Bronze IV
17 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,392,414
Tokens: 0
XxProFitxX
Icon for ranked Silver IV Silver IV
18 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,374,522
Tokens: 0
Sunsworn
Icon for ranked Diamond IV Diamond IV
19 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,364,150
Tokens: 0
Star Show Time
Icon for ranked Gold IV Gold IV
20 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,296,985
Tokens: 0
Clock Inject
Icon for ranked Platinum IV Platinum IV