Champion Highscores

Rank Points Summoner
1 Ekko - the Boy Who Shattered Time 5,333,528
Tokens: 0
zaun EKKO
Icon for ranked Unranked Unranked
2 Ekko - the Boy Who Shattered Time 4,415,954
Tokens: 0
The D Range
Icon for ranked Unranked Unranked
3 Ekko - the Boy Who Shattered Time 4,265,700
Tokens: 0
Ekko MainiaC
Icon for ranked Unranked Unranked
4 Ekko - the Boy Who Shattered Time 3,485,027
Tokens: 0
MooseInATree
Icon for ranked Unranked Unranked
5 Ekko - the Boy Who Shattered Time 3,440,595
Tokens: 0
Douglas Killer
Icon for ranked Unranked Unranked
6 Ekko - the Boy Who Shattered Time 3,420,458
Tokens: 0
Ekko The Neeko
Icon for ranked Unranked Unranked
7 Ekko - the Boy Who Shattered Time 3,165,262
Tokens: 0
Aephlex
Icon for ranked Unranked Unranked
8 Ekko - the Boy Who Shattered Time 3,041,117
Tokens: 0
SaintKilian
Icon for ranked Unranked Unranked
9 Ekko - the Boy Who Shattered Time 3,025,631
Tokens: 0
Soundofpeace
Icon for ranked Unranked Unranked
10 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,973,428
Tokens: 0
Ekko O afk
Icon for ranked Unranked Unranked
11 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,910,910
Tokens: 0
11BreAkeR11
Icon for ranked Unranked Unranked
12 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,840,688
Tokens: 0
Brigie
Icon for ranked Unranked Unranked
13 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,782,250
Tokens: 0
Ekkologix
Icon for ranked Unranked Unranked
14 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,773,671
Tokens: 0
Abilleira
Icon for ranked Unranked Unranked
15 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,754,407
Tokens: 0
가비c
Icon for ranked Unranked Unranked
16 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,730,836
Tokens: 0
Jedibean7
Icon for ranked Unranked Unranked
17 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,670,921
Tokens: 0
OneSaber
Icon for ranked Unranked Unranked
18 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,670,666
Tokens: 0
Luffy23
Icon for ranked Unranked Unranked
19 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,600,334
Tokens: 0
Zoetic Tomb
Icon for ranked Unranked Unranked
20 Ekko - the Boy Who Shattered Time 2,589,441
Tokens: 0
13DeKaPiTaToR13
Icon for ranked Unranked Unranked