Champion Highscores

Rank Points Summoner
1 Illaoi - the Kraken Priestess 3,019,959
Tokens: 0
İLLAOİ BABA
Icon for ranked Silver IV Silver IV
2 Illaoi - the Kraken Priestess 2,331,740
Tokens: 0
jacklovejiacheng
Icon for ranked Gold II Gold II
3 Illaoi - the Kraken Priestess 2,109,328
Tokens: 0
Baba Garen
Icon for ranked Gold V Gold V
4 Illaoi - the Kraken Priestess 1,762,268
Tokens: 0
Siyah Sancak
Icon for ranked Bronze III Bronze III
5 Illaoi - the Kraken Priestess 1,727,659
Tokens: 0
THE ONE HAWK
Icon for ranked Unranked Unranked
6 Illaoi - the Kraken Priestess 1,726,858
Tokens: 0
샤프한제우스
Icon for ranked Platinum IV Platinum IV
7 Illaoi - the Kraken Priestess 1,658,864
Tokens: 0
StarBugger xD
Icon for ranked Platinum II Platinum II
8 Illaoi - the Kraken Priestess 1,541,730
Tokens: 0
촉수페티쉬
Icon for ranked Diamond IV Diamond IV
9 Illaoi - the Kraken Priestess 1,353,531
Tokens: 0
Kraken Priestess
Icon for ranked Diamond V Diamond V
10 Illaoi - the Kraken Priestess 1,341,032
Tokens: 3
Kiefer103
Icon for ranked Unranked Unranked
11 Illaoi - the Kraken Priestess 1,316,162
Tokens: 0
smoking strong
Icon for ranked Platinum I Platinum I
12 Illaoi - the Kraken Priestess 1,295,849
Tokens: 0
GeishaMoon415
Icon for ranked Silver V Silver V
13 Illaoi - the Kraken Priestess 1,263,703
Tokens: 0
TTUPhoenix
Icon for ranked Diamond IV Diamond IV
14 Illaoi - the Kraken Priestess 1,247,847
Tokens: 0
Andrejoki
Icon for ranked Gold V Gold V
15 Illaoi - the Kraken Priestess 1,234,235
Tokens: 0
CapitalAce
Icon for ranked Silver V Silver V
16 Illaoi - the Kraken Priestess 1,196,681
Tokens: 0
JimboJangles72
Icon for ranked Silver II Silver II
17 Illaoi - the Kraken Priestess 1,179,480
Tokens: 0
C0mm4nd3rDavid
Icon for ranked Gold IV Gold IV
18 Illaoi - the Kraken Priestess 1,164,415
Tokens: 0
ICE TBone
Icon for ranked Gold III Gold III
19 Illaoi - the Kraken Priestess 1,150,743
Tokens: 0
Phantôm Player
Icon for ranked Platinum V Platinum V
20 Illaoi - the Kraken Priestess 1,131,131
Tokens: 0
TTK Techno
Icon for ranked Silver II Silver II