Champion Highscores

Rank Points Summoner
1 Illaoi - the Kraken Priestess 2,717,108
Tokens: 0
İLLAOİ BABA
Icon for ranked Silver IV Silver IV
2 Illaoi - the Kraken Priestess 2,140,855
Tokens: 0
jacklovejiacheng
Icon for ranked Silver IV Silver IV
3 Illaoi - the Kraken Priestess 2,061,726
Tokens: 0
Baba Garen
Icon for ranked Gold V Gold V
4 Illaoi - the Kraken Priestess 1,762,268
Tokens: 0
Siyah Sancak
Icon for ranked Bronze III Bronze III
5 Illaoi - the Kraken Priestess 1,595,567
Tokens: 0
THE ONE HAWK
Icon for ranked Unranked Unranked
6 Illaoi - the Kraken Priestess 1,592,283
Tokens: 0
StarBugger xD
Icon for ranked Diamond V Diamond V
7 Illaoi - the Kraken Priestess 1,534,022
Tokens: 0
샤프한제우스
Icon for ranked Platinum IV Platinum IV
8 Illaoi - the Kraken Priestess 1,419,198
Tokens: 0
촉수페티쉬
Icon for ranked Diamond III Diamond III
9 Illaoi - the Kraken Priestess 1,330,743
Tokens: 3
Kiefer103
Icon for ranked Unranked Unranked
10 Illaoi - the Kraken Priestess 1,295,849
Tokens: 0
GeishaMoon415
Icon for ranked Silver V Silver V
11 Illaoi - the Kraken Priestess 1,293,436
Tokens: 0
Kraken Priestess
Icon for ranked Diamond V Diamond V
12 Illaoi - the Kraken Priestess 1,266,547
Tokens: 0
smoking strong
Icon for ranked Diamond V Diamond V
13 Illaoi - the Kraken Priestess 1,247,847
Tokens: 0
Andrejoki
Icon for ranked Gold V Gold V
14 Illaoi - the Kraken Priestess 1,234,235
Tokens: 0
CapitalAce
Icon for ranked Silver V Silver V
15 Illaoi - the Kraken Priestess 1,196,681
Tokens: 0
JimboJangles72
Icon for ranked Silver III Silver III
16 Illaoi - the Kraken Priestess 1,179,480
Tokens: 0
C0mm4nd3rDavid
Icon for ranked Gold IV Gold IV
17 Illaoi - the Kraken Priestess 1,164,415
Tokens: 0
ICE TBone
Icon for ranked Gold III Gold III
18 Illaoi - the Kraken Priestess 1,129,855
Tokens: 0
Anthony Ackerman
Icon for ranked Unranked Unranked
19 Illaoi - the Kraken Priestess 1,069,061
Tokens: 0
over 1K I know
Icon for ranked Gold IV Gold IV
20 Illaoi - the Kraken Priestess 1,062,496
Tokens: 0
Comeufotu
Icon for ranked Silver V Silver V