Champion Highscores

Rank Points Summoner
1 Nautilus - the Titan of the Depths 2,032,156
Tokens: 0
Nautilus Bot
Icon for ranked Unranked Unranked
2 Nautilus - the Titan of the Depths 1,875,404
Tokens: 0
stop FLAME
Icon for ranked Silver V Silver V
3 Nautilus - the Titan of the Depths 1,600,084
Tokens: 0
iGeMeShE1
Icon for ranked Platinum V Platinum V
4 Nautilus - the Titan of the Depths 1,494,892
Tokens: 0
tempnameMS2818
Icon for ranked Gold I Gold I
5 Nautilus - the Titan of the Depths 1,454,946
Tokens: 0
Oblack
Icon for ranked Platinum V Platinum V
6 Nautilus - the Titan of the Depths 1,381,084
Tokens: 0
Zodiac Sector 5
Icon for ranked Silver V Silver V
7 Nautilus - the Titan of the Depths 1,340,081
Tokens: 0
AndStillBad
Icon for ranked Silver III Silver III
8 Nautilus - the Titan of the Depths 1,330,737
Tokens: 0
ReaperOfSouls99
Icon for ranked Silver V Silver V
9 Nautilus - the Titan of the Depths 1,307,307
Tokens: 0
JuenSupport
Icon for ranked Platinum I Platinum I
10 Nautilus - the Titan of the Depths 1,297,480
Tokens: 0
Mr Razor
Icon for ranked Platinum I Platinum I
11 Nautilus - the Titan of the Depths 1,246,755
Tokens: 3
Kuvalda33
Icon for ranked Gold II Gold II
12 Nautilus - the Titan of the Depths 1,236,099
Tokens: 0
Haroof
Icon for ranked Platinum IV Platinum IV
13 Nautilus - the Titan of the Depths 1,206,100
Tokens: 0
skulldrim
Icon for ranked Diamond II Diamond II
14 Nautilus - the Titan of the Depths 1,138,154
Tokens: 0
Diestal
Icon for ranked Silver IV Silver IV
15 Nautilus - the Titan of the Depths 1,104,801
Tokens: 2
umechaduke
Icon for ranked Silver III Silver III
16 Nautilus - the Titan of the Depths 1,096,603
Tokens: 0
Balthazar
Icon for ranked Unranked Unranked
17 Nautilus - the Titan of the Depths 1,092,666
Tokens: 0
Junk Miles II
Icon for ranked Bronze II Bronze II
18 Nautilus - the Titan of the Depths 1,084,056
Tokens: 0
Beriwan
Icon for ranked Platinum V Platinum V
19 Nautilus - the Titan of the Depths 1,081,751
Tokens: 0
FUNKY74KOVAL
Icon for ranked Gold III Gold III
20 Nautilus - the Titan of the Depths 1,050,911
Tokens: 0
GoBackLee
Icon for ranked Gold III Gold III