Champion Highscores

Rank Points Summoner
1 Nautilus - the Titan of the Depths 2,032,156
Level: 7
Nautilus Bot
Icon for ranked Unranked Unranked
2 Nautilus - the Titan of the Depths 1,722,594
Level: 7
stop FLAME
Icon for ranked Bronze V Bronze V
3 Nautilus - the Titan of the Depths 1,520,512
Level: 7
iGeMeShE1
Icon for ranked Gold II Gold II
4 Nautilus - the Titan of the Depths 1,404,132
Level: 7
Invader Zim
Icon for ranked Gold II Gold II
5 Nautilus - the Titan of the Depths 1,279,859
Level: 7
Zodiac Sector 5
Icon for ranked Silver IV Silver IV
6 Nautilus - the Titan of the Depths 1,199,291
Level: 7
AndStillBad
Icon for ranked Bronze I Bronze I
7 Nautilus - the Titan of the Depths 1,172,176
Level: 7
tempnameMS2818
Icon for ranked Gold V Gold V
8 Nautilus - the Titan of the Depths 1,084,878
Level: 7
Junk Miles II
Icon for ranked Unranked Unranked
9 Nautilus - the Titan of the Depths 1,061,375
Level: 6
ace roger
Icon for ranked Unranked Unranked
10 Nautilus - the Titan of the Depths 1,056,938
Level: 7
FUNKY74KOVAL
Icon for ranked Gold III Gold III
11 Nautilus - the Titan of the Depths 1,026,216
Level: 7
Haroof
Icon for ranked Gold V Gold V
12 Nautilus - the Titan of the Depths 993,394
Level: 7
Mr Razor
Icon for ranked Diamond V Diamond V
13 Nautilus - the Titan of the Depths 911,910
Level: 7
iomar
Icon for ranked Bronze III Bronze III
14 Nautilus - the Titan of the Depths 862,191
Level: 7
Balthazar
Icon for ranked Unranked Unranked
15 Nautilus - the Titan of the Depths 855,466
Level: 7
Naut Today
Icon for ranked Gold IV Gold IV
16 Nautilus - the Titan of the Depths 829,344
Level: 7
StrawberryChewy
Icon for ranked Silver V Silver V
17 Nautilus - the Titan of the Depths 819,623
Level: 7
Downfius
Icon for ranked Platinum II Platinum II
18 Nautilus - the Titan of the Depths 815,120
Level: 7
Durgod
Icon for ranked Gold IV Gold IV
19 Nautilus - the Titan of the Depths 800,849
Level: 7
NC Nautilus Bot
Icon for ranked Platinum V Platinum V
20 Nautilus - the Titan of the Depths 796,548
Level: 7
Nauti Hooker
Icon for ranked Platinum III Platinum III