Champion Highscores

Rank Points Summoner
1 Nautilus - the Titan of the Depths 2,032,156
Tokens: 0
Nautilus Bot
Icon for ranked Unranked Unranked
2 Nautilus - the Titan of the Depths 1,776,833
Tokens: 0
stop FLAME
Icon for ranked Bronze III Bronze III
3 Nautilus - the Titan of the Depths 1,538,389
Tokens: 0
iGeMeShE1
Icon for ranked Platinum V Platinum V
4 Nautilus - the Titan of the Depths 1,362,740
Tokens: 0
tempnameMS2818
Icon for ranked Gold IV Gold IV
5 Nautilus - the Titan of the Depths 1,356,532
Tokens: 0
Zodiac Sector 5
Icon for ranked Silver V Silver V
6 Nautilus - the Titan of the Depths 1,351,705
Tokens: 0
Oblack
Icon for ranked Gold I Gold I
7 Nautilus - the Titan of the Depths 1,288,313
Tokens: 0
Mr Razor
Icon for ranked Diamond V Diamond V
8 Nautilus - the Titan of the Depths 1,233,775
Tokens: 0
juanmartos
Icon for ranked Diamond IV Diamond IV
9 Nautilus - the Titan of the Depths 1,233,581
Tokens: 0
AndStillBad
Icon for ranked Silver III Silver III
10 Nautilus - the Titan of the Depths 1,138,154
Tokens: 0
Diestal
Icon for ranked Silver III Silver III
11 Nautilus - the Titan of the Depths 1,084,878
Tokens: 0
Junk Miles II
Icon for ranked Bronze II Bronze II
12 Nautilus - the Titan of the Depths 1,068,387
Tokens: 0
FUNKY74KOVAL
Icon for ranked Gold III Gold III
13 Nautilus - the Titan of the Depths 1,026,216
Tokens: 0
Haroof
Icon for ranked Gold III Gold III
14 Nautilus - the Titan of the Depths 1,022,982
Tokens: 0
skulldrim
Icon for ranked Diamond IV Diamond IV
15 Nautilus - the Titan of the Depths 967,144
Tokens: 0
Voodoo Zulu
Icon for ranked Silver V Silver V
16 Nautilus - the Titan of the Depths 936,991
Tokens: 0
iomar
Icon for ranked Bronze II Bronze II
17 Nautilus - the Titan of the Depths 882,342
Tokens: 0
BELLAIZA
Icon for ranked Bronze IV Bronze IV
18 Nautilus - the Titan of the Depths 862,191
Tokens: 0
Balthazar
Icon for ranked Unranked Unranked
19 Nautilus - the Titan of the Depths 855,466
Tokens: 0
Naut Today
Icon for ranked Gold II Gold II
20 Nautilus - the Titan of the Depths 832,445
Tokens: 0
StrawberryChewy
Icon for ranked Silver III Silver III