Champion Highscores

Rank Points Summoner
1 Nautilus - the Titan of the Depths 2,032,156
Tokens: 0
Nautilus Bot
Icon for ranked Unranked Unranked
2 Nautilus - the Titan of the Depths 1,979,763
Tokens: 0
stop FLAME
Icon for ranked Silver V Silver V
3 Nautilus - the Titan of the Depths 1,600,084
Tokens: 0
iGeMeShE1
Icon for ranked Platinum V Platinum V
4 Nautilus - the Titan of the Depths 1,508,542
Tokens: 0
Kinapa Kulote
Icon for ranked Platinum V Platinum V
5 Nautilus - the Titan of the Depths 1,494,892
Tokens: 0
tempnameMS2818
Icon for ranked Gold II Gold II
6 Nautilus - the Titan of the Depths 1,411,291
Tokens: 0
ReaperOfSouls99
Icon for ranked Silver IV Silver IV
7 Nautilus - the Titan of the Depths 1,382,878
Tokens: 0
Zodiac Sector 5
Icon for ranked Silver V Silver V
8 Nautilus - the Titan of the Depths 1,348,746
Tokens: 0
Diestal
Icon for ranked Silver IV Silver IV
9 Nautilus - the Titan of the Depths 1,341,985
Tokens: 0
JuenSupport
Icon for ranked Diamond V Diamond V
10 Nautilus - the Titan of the Depths 1,340,081
Tokens: 0
AndStillBad
Icon for ranked Silver III Silver III
11 Nautilus - the Titan of the Depths 1,337,700
Tokens: 0
DiƔblo
Icon for ranked Gold III Gold III
12 Nautilus - the Titan of the Depths 1,297,480
Tokens: 0
Mr Razor
Icon for ranked Platinum II Platinum II
13 Nautilus - the Titan of the Depths 1,284,778
Tokens: 0
Haroof
Icon for ranked Gold IV Gold IV
14 Nautilus - the Titan of the Depths 1,274,292
Tokens: 3
Kuvalda33
Icon for ranked Gold IV Gold IV
15 Nautilus - the Titan of the Depths 1,256,202
Tokens: 0
skulldrim
Icon for ranked Diamond II Diamond II
16 Nautilus - the Titan of the Depths 1,246,755
Tokens: 3
Kuvalda33
Icon for ranked Gold II Gold II
17 Nautilus - the Titan of the Depths 1,158,504
Tokens: 0
Beriwan
Icon for ranked Platinum V Platinum V
18 Nautilus - the Titan of the Depths 1,123,636
Tokens: 0
Balthazar
Icon for ranked Unranked Unranked
19 Nautilus - the Titan of the Depths 1,118,491
Tokens: 0
HoffmanBeTechno
Icon for ranked Diamond V Diamond V
20 Nautilus - the Titan of the Depths 1,108,742
Tokens: 2
umechaduke
Icon for ranked Silver I Silver I