Champion Highscores

Rank Points Summoner
1 Nautilus - the Titan of the Depths 2,251,365
Tokens: 0
Nautilus Bot
Icon for ranked Gold III Gold III
2 Nautilus - the Titan of the Depths 2,048,039
Tokens: 0
takumatzu
Icon for ranked Silver V Silver V
3 Nautilus - the Titan of the Depths 2,047,408
Tokens: 0
stop FLAME
Icon for ranked Silver V Silver V
4 Nautilus - the Titan of the Depths 1,615,183
Tokens: 0
AndStillBad
Icon for ranked Silver V Silver V
5 Nautilus - the Titan of the Depths 1,576,617
Tokens: 0
Kinapa dKulote
Icon for ranked Gold I Gold I
6 Nautilus - the Titan of the Depths 1,559,545
Tokens: 0
tempnameMS2818
Icon for ranked Platinum V Platinum V
7 Nautilus - the Titan of the Depths 1,482,068
Tokens: 0
ReaperOfSouls99
Icon for ranked Silver V Silver V
8 Nautilus - the Titan of the Depths 1,433,972
Tokens: 0
한타할아버지
Icon for ranked Bronze IV Bronze IV
9 Nautilus - the Titan of the Depths 1,421,236
Tokens: 0
Diestal
Icon for ranked Silver V Silver V
10 Nautilus - the Titan of the Depths 1,414,315
Tokens: 0
Zodiac Sector 5
Icon for ranked Silver V Silver V
11 Nautilus - the Titan of the Depths 1,404,132
Tokens: 0
HarambeWeMissYew
Icon for ranked Unranked Unranked
12 Nautilus - the Titan of the Depths 1,376,837
Tokens: 0
skulldrim
Icon for ranked Diamond III Diamond III
13 Nautilus - the Titan of the Depths 1,364,438
Tokens: 0
JuenSupport
Icon for ranked Diamond IV Diamond IV
14 Nautilus - the Titan of the Depths 1,337,700
Tokens: 0
Diáblo
Icon for ranked Gold III Gold III
15 Nautilus - the Titan of the Depths 1,327,003
Tokens: 0
Haroof
Icon for ranked Gold IV Gold IV
16 Nautilus - the Titan of the Depths 1,297,480
Tokens: 0
Mr Razor
Icon for ranked Diamond V Diamond V
17 Nautilus - the Titan of the Depths 1,274,292
Tokens: 3
Kuvalda33
Icon for ranked Gold V Gold V
18 Nautilus - the Titan of the Depths 1,266,187
Tokens: 0
HoffmanBeTechno
Icon for ranked Diamond II Diamond II
19 Nautilus - the Titan of the Depths 1,252,345
Tokens: 0
Voodoo Zulu
Icon for ranked Silver III Silver III
20 Nautilus - the Titan of the Depths 1,236,175
Tokens: 0
SeaMonet1
Icon for ranked Silver IV Silver IV