Champion Highscores

Rank Points Summoner
1 Nautilus - the Titan of the Depths 2,379,091
Tokens: 0
Nautilus Bot
Icon for ranked Gold II Gold II
2 Nautilus - the Titan of the Depths 2,237,710
Tokens: 0
stop FLAME
Icon for ranked Silver V Silver V
3 Nautilus - the Titan of the Depths 2,201,911
Tokens: 0
takumatzu
Icon for ranked Bronze I Bronze I
4 Nautilus - the Titan of the Depths 1,700,381
Tokens: 0
AndStillBad
Icon for ranked Silver III Silver III
5 Nautilus - the Titan of the Depths 1,584,847
Tokens: 0
Kinapa dKulote
Icon for ranked Platinum V Platinum V
6 Nautilus - the Titan of the Depths 1,566,687
Tokens: 0
ReaperOfSouls99
Icon for ranked Gold V Gold V
7 Nautilus - the Titan of the Depths 1,559,545
Tokens: 0
tempnameMS2818
Icon for ranked Gold I Gold I
8 Nautilus - the Titan of the Depths 1,537,081
Tokens: 0
SeaMonet1
Icon for ranked Gold V Gold V
9 Nautilus - the Titan of the Depths 1,512,403
Tokens: 0
Zodiac Sector 5
Icon for ranked Silver III Silver III
10 Nautilus - the Titan of the Depths 1,509,311
Tokens: 0
Diestal
Icon for ranked Silver IV Silver IV
11 Nautilus - the Titan of the Depths 1,459,546
Tokens: 0
SternErn
Icon for ranked Silver I Silver I
12 Nautilus - the Titan of the Depths 1,454,247
Tokens: 0
skulldrim
Icon for ranked Diamond III Diamond III
13 Nautilus - the Titan of the Depths 1,440,050
Tokens: 0
한타할아버지
Icon for ranked Bronze IV Bronze IV
14 Nautilus - the Titan of the Depths 1,430,557
Tokens: 0
Mr Razor
Icon for ranked Diamond V Diamond V
15 Nautilus - the Titan of the Depths 1,404,132
Tokens: 0
HarambeWeMissYew
Icon for ranked Unranked Unranked
16 Nautilus - the Titan of the Depths 1,387,278
Tokens: 0
JuenSupport
Icon for ranked Diamond III Diamond III
17 Nautilus - the Titan of the Depths 1,339,501
Tokens: 0
HoffmanBeTechno
Icon for ranked Diamond II Diamond II
18 Nautilus - the Titan of the Depths 1,337,700
Tokens: 0
Diáblo
Icon for ranked Gold III Gold III
19 Nautilus - the Titan of the Depths 1,327,003
Tokens: 0
Haroof
Icon for ranked Gold IV Gold IV
20 Nautilus - the Titan of the Depths 1,303,967
Tokens: 0
btrowdy
Icon for ranked Silver IV Silver IV