Champion Highscores

Rank Points Summoner
21 Nautilus - the Titan of the Depths 1,820,968
Tokens: 0
Ganjotto
Icon for ranked Unranked Unranked
22 Nautilus - the Titan of the Depths 1,745,959
Tokens: 0
Kuvalda33
Icon for ranked Unranked Unranked
23 Nautilus - the Titan of the Depths 1,708,619
Tokens: 0
Balthazar
Icon for ranked Unranked Unranked
24 Nautilus - the Titan of the Depths 1,702,403
Tokens: 0
Kha
Icon for ranked Unranked Unranked
25 Nautilus - the Titan of the Depths 1,698,808
Tokens: 0
MouseTharion
Icon for ranked Unranked Unranked
26 Nautilus - the Titan of the Depths 1,674,320
Tokens: 0
J HOOOOOOOOOPE
Icon for ranked Unranked Unranked
27 Nautilus - the Titan of the Depths 1,666,841
Tokens: 0
Mambomen
Icon for ranked Unranked Unranked
28 Nautilus - the Titan of the Depths 1,661,927
Tokens: 0
METTE MINK
Icon for ranked Unranked Unranked
29 Nautilus - the Titan of the Depths 1,638,771
Tokens: 0
ARi3S
Icon for ranked Unranked Unranked
30 Nautilus - the Titan of the Depths 1,617,424
Tokens: 0
Sepe Wolf
Icon for ranked Unranked Unranked
31 Nautilus - the Titan of the Depths 1,603,903
Tokens: 0
Nokray
Icon for ranked Unranked Unranked
32 Nautilus - the Titan of the Depths 1,596,043
Tokens: 0
Akhot
Icon for ranked Unranked Unranked
33 Nautilus - the Titan of the Depths 1,592,696
Tokens: 0
BabaaYagaa91
Icon for ranked Unranked Unranked
34 Nautilus - the Titan of the Depths 1,566,828
Tokens: 0
icemanGER1
Icon for ranked Unranked Unranked
35 Nautilus - the Titan of the Depths 1,562,989
Tokens: 0
OneAgain35
Icon for ranked Unranked Unranked
36 Nautilus - the Titan of the Depths 1,527,045
Tokens: 0
Beriwan
Icon for ranked Unranked Unranked
37 Nautilus - the Titan of the Depths 1,505,031
Tokens: 0
Sivirs Enforcer
Icon for ranked Unranked Unranked
38 Nautilus - the Titan of the Depths 1,489,929
Tokens: 0
M33p M33p
Icon for ranked Unranked Unranked
39 Nautilus - the Titan of the Depths 1,485,133
Tokens: 0
Cöökie
Icon for ranked Unranked Unranked
40 Nautilus - the Titan of the Depths 1,474,701
Tokens: 0
T3chnoViking
Icon for ranked Unranked Unranked