Champion Highscores

Rank Points Summoner
1 Wukong - the Monkey King 4,160,167
Tokens: 0
Mizton y Mizton
Icon for ranked Unranked Unranked
2 Wukong - the Monkey King 4,120,535
Tokens: 0
vanechou
Icon for ranked Unranked Unranked
3 Wukong - the Monkey King 3,806,677
Tokens: 0
KKJJLL
Icon for ranked Unranked Unranked
4 Wukong - the Monkey King 3,718,831
Tokens: 0
Legend of LucaS
Icon for ranked Unranked Unranked
5 Wukong - the Monkey King 3,637,343
Tokens: 0
BabySheep
Icon for ranked Unranked Unranked
6 Wukong - the Monkey King 3,368,576
Tokens: 0
Wukong De Rylai
Icon for ranked Unranked Unranked
7 Wukong - the Monkey King 3,287,092
Tokens: 0
Wukong God
Icon for ranked Unranked Unranked
8 Wukong - the Monkey King 3,213,702
Tokens: 0
SunWuBong420
Icon for ranked Unranked Unranked
9 Wukong - the Monkey King 3,196,098
Tokens: 0
Currutako
Icon for ranked Unranked Unranked
10 Wukong - the Monkey King 3,185,034
Tokens: 0
YasuoKilledByApe
Icon for ranked Unranked Unranked
11 Wukong - the Monkey King 3,143,206
Tokens: 2
Skywalker614
Icon for ranked Unranked Unranked
12 Wukong - the Monkey King 3,141,778
Tokens: 0
trashkong
Icon for ranked Unranked Unranked
13 Wukong - the Monkey King 3,135,144
Tokens: 0
buhix
Icon for ranked Unranked Unranked
14 Wukong - the Monkey King 3,128,255
Tokens: 0
1maddog1
Icon for ranked Unranked Unranked
15 Wukong - the Monkey King 3,115,461
Tokens: 0
Sub Zero 7
Icon for ranked Unranked Unranked
16 Wukong - the Monkey King 3,097,104
Tokens: 0
AminMadrid
Icon for ranked Unranked Unranked
17 Wukong - the Monkey King 3,043,607
Tokens: 0
Sando
Icon for ranked Unranked Unranked
18 Wukong - the Monkey King 2,946,709
Tokens: 0
Bonksnark12
Icon for ranked Unranked Unranked
19 Wukong - the Monkey King 2,924,046
Tokens: 0
웃으면바보
Icon for ranked Unranked Unranked
20 Wukong - the Monkey King 2,904,857
Tokens: 0
LegendaryKyn
Icon for ranked Unranked Unranked