Champion Highscores

Rank Points Summoner
1 Wukong - the Monkey King 3,510,351
Tokens: 0
Mizton y Mizton
Icon for ranked Platinum V Platinum V
2 Wukong - the Monkey King 3,182,757
Tokens: 0
Wukong De Rylai
Icon for ranked Diamond IV Diamond IV
3 Wukong - the Monkey King 3,064,157
Tokens: 0
BlessingUncle
Icon for ranked Platinum IV Platinum IV
4 Wukong - the Monkey King 3,021,450
Tokens: 0
1maddog1
Icon for ranked Silver I Silver I
5 Wukong - the Monkey King 3,017,731
Tokens: 0
KKJJLL
Icon for ranked Gold III Gold III
6 Wukong - the Monkey King 2,966,058
Tokens: 0
Kargbo
Icon for ranked Gold IV Gold IV
7 Wukong - the Monkey King 2,946,709
Tokens: 0
Bonksnark12
Icon for ranked Unranked Unranked
8 Wukong - the Monkey King 2,877,690
Tokens: 0
Sub Zero 7
Icon for ranked Unranked Unranked
9 Wukong - the Monkey King 2,682,026
Tokens: 2
vanechou
Icon for ranked Platinum V Platinum V
10 Wukong - the Monkey King 2,569,075
Tokens: 0
Wukong God
Icon for ranked Platinum II Platinum II
11 Wukong - the Monkey King 2,504,691
Tokens: 0
Legend of LucaS
Icon for ranked Gold V Gold V
12 Wukong - the Monkey King 2,438,931
Tokens: 0
LonG Aoshi
Icon for ranked Unranked Unranked
13 Wukong - the Monkey King 2,380,747
Tokens: 0
AminMadrid
Icon for ranked Silver II Silver II
14 Wukong - the Monkey King 2,364,520
Tokens: 0
웃으면바보
Icon for ranked Diamond II Diamond II
15 Wukong - the Monkey King 2,360,608
Tokens: 0
Sun WK
Icon for ranked Diamond V Diamond V
16 Wukong - the Monkey King 2,309,092
Tokens: 0
Falzokiller
Icon for ranked Gold I Gold I
17 Wukong - the Monkey King 2,258,374
Tokens: 0
Sando Retador
Icon for ranked Diamond V Diamond V
18 Wukong - the Monkey King 2,209,429
Tokens: 0
breakstars
Icon for ranked Unranked Unranked
19 Wukong - the Monkey King 2,192,923
Tokens: 0
DECEBALVS
Icon for ranked Silver II Silver II
20 Wukong - the Monkey King 2,139,716
Tokens: 0
T0P 0R FEED
Icon for ranked Unranked Unranked