Champion Highscores

Rank Points Summoner
1 Wukong - the Monkey King 3,223,036
Tokens: 0
Mizton y Mizton
Icon for ranked Unranked Unranked
2 Wukong - the Monkey King 2,995,007
Tokens: 0
Wukong De Rylai
Icon for ranked Unranked Unranked
3 Wukong - the Monkey King 2,946,709
Tokens: 0
Bonksnark12
Icon for ranked Gold I Gold I
4 Wukong - the Monkey King 2,873,462
Tokens: 0
BlessingUncle
Icon for ranked Platinum IV Platinum IV
5 Wukong - the Monkey King 2,861,791
Tokens: 0
Sub Zero 7
Icon for ranked Gold III Gold III
6 Wukong - the Monkey King 2,839,411
Tokens: 0
Kargbo
Icon for ranked Gold IV Gold IV
7 Wukong - the Monkey King 2,819,633
Tokens: 0
KKJJLL
Icon for ranked Gold IV Gold IV
8 Wukong - the Monkey King 2,819,036
Tokens: 0
1maddog1
Icon for ranked Platinum V Platinum V
9 Wukong - the Monkey King 2,591,918
Tokens: 2
vanechou
Icon for ranked Diamond V Diamond V
10 Wukong - the Monkey King 2,538,480
Tokens: 0
Wukong God
Icon for ranked Diamond IV Diamond IV
11 Wukong - the Monkey King 2,416,059
Tokens: 0
LonG Aoshi
Icon for ranked Platinum V Platinum V
12 Wukong - the Monkey King 2,413,226
Tokens: 0
Legend of LucaS
Icon for ranked Gold IV Gold IV
13 Wukong - the Monkey King 2,262,151
Tokens: 0
AminMadrid
Icon for ranked Platinum IV Platinum IV
14 Wukong - the Monkey King 2,200,548
Tokens: 0
Falzokiller
Icon for ranked Platinum II Platinum II
15 Wukong - the Monkey King 2,169,833
Tokens: 0
Sun WK
Icon for ranked Diamond IV Diamond IV
16 Wukong - the Monkey King 2,142,567
Tokens: 0
breakstars
Icon for ranked Unranked Unranked
17 Wukong - the Monkey King 2,139,716
Tokens: 0
T0P 0R FEED
Icon for ranked Silver V Silver V
18 Wukong - the Monkey King 2,106,712
Tokens: 0
Sando
Icon for ranked Master I Master I
19 Wukong - the Monkey King 2,057,734
Tokens: 0
웃으면바보
Icon for ranked Diamond V Diamond V
20 Wukong - the Monkey King 1,980,342
Tokens: 0
Senzube
Icon for ranked Diamond V Diamond V