Champion Highscores

Rank Points Summoner
1 Wukong - the Monkey King 4,160,167
Tokens: 0
Mizton y Mizton
Icon for ranked Platinum V Platinum V
2 Wukong - the Monkey King 3,463,391
Tokens: 0
BlessingUncle
Icon for ranked Diamond V Diamond V
3 Wukong - the Monkey King 3,327,316
Tokens: 0
KKJJLL
Icon for ranked Gold II Gold II
4 Wukong - the Monkey King 3,206,602
Tokens: 0
Wukong De Rylai
Icon for ranked Diamond V Diamond V
5 Wukong - the Monkey King 3,138,798
Tokens: 3
vanechou
Icon for ranked Platinum I Platinum I
6 Wukong - the Monkey King 3,124,009
Tokens: 0
trashkong
Icon for ranked Gold I Gold I
7 Wukong - the Monkey King 3,122,102
Tokens: 0
1maddog1
Icon for ranked Gold V Gold V
8 Wukong - the Monkey King 3,005,173
Tokens: 0
Legend of LucaS
Icon for ranked Gold IV Gold IV
9 Wukong - the Monkey King 2,946,709
Tokens: 0
Bonksnark12
Icon for ranked Unranked Unranked
10 Wukong - the Monkey King 2,902,688
Tokens: 0
Sub Zero 7
Icon for ranked Gold V Gold V
11 Wukong - the Monkey King 2,777,027
Tokens: 0
Wukong God
Icon for ranked Diamond V Diamond V
12 Wukong - the Monkey King 2,666,969
Tokens: 0
AminMadrid
Icon for ranked Platinum V Platinum V
13 Wukong - the Monkey King 2,554,395
Tokens: 0
callmebaby1205
Icon for ranked Silver IV Silver IV
14 Wukong - the Monkey King 2,541,849
Tokens: 0
LonG Aoshi
Icon for ranked Gold II Gold II
15 Wukong - the Monkey King 2,472,804
Tokens: 0
Sando
Icon for ranked Diamond III Diamond III
16 Wukong - the Monkey King 2,431,691
Tokens: 0
Sun WK
Icon for ranked Diamond V Diamond V
17 Wukong - the Monkey King 2,425,577
Tokens: 2
Skywalker614
Icon for ranked Platinum IV Platinum IV
18 Wukong - the Monkey King 2,424,521
Tokens: 0
웃으면바보
Icon for ranked Diamond IV Diamond IV
19 Wukong - the Monkey King 2,359,335
Tokens: 0
Marihuaman
Icon for ranked Gold V Gold V
20 Wukong - the Monkey King 2,309,092
Tokens: 0
Falzokiller
Icon for ranked Gold I Gold I