Champion Highscores

Rank Points Summoner
1 Wukong - the Monkey King 4,160,167
Tokens: 0
Mizton y Mizton
Icon for ranked Unranked Unranked
2 Wukong - the Monkey King 3,566,384
Tokens: 0
BabySheep
Icon for ranked Gold IV Gold IV
3 Wukong - the Monkey King 3,543,263
Tokens: 0
KKJJLL
Icon for ranked Silver II Silver II
4 Wukong - the Monkey King 3,527,832
Tokens: 0
vanechou
Icon for ranked Platinum II Platinum II
5 Wukong - the Monkey King 3,389,703
Tokens: 0
Legend of LucaS
Icon for ranked Silver II Silver II
6 Wukong - the Monkey King 3,272,937
Tokens: 0
Wukong De Rylai
Icon for ranked Platinum III Platinum III
7 Wukong - the Monkey King 3,141,778
Tokens: 0
trashkong
Icon for ranked Unranked Unranked
8 Wukong - the Monkey King 3,123,278
Tokens: 0
1maddog1
Icon for ranked Unranked Unranked
9 Wukong - the Monkey King 3,009,962
Tokens: 0
Wukong God
Icon for ranked Diamond IV Diamond IV
10 Wukong - the Monkey King 2,946,709
Tokens: 0
Bonksnark12
Icon for ranked Unranked Unranked
11 Wukong - the Monkey King 2,941,621
Tokens: 0
Sub Zero 7
Icon for ranked Unranked Unranked
12 Wukong - the Monkey King 2,868,671
Tokens: 2
Skywalker614
Icon for ranked Gold III Gold III
13 Wukong - the Monkey King 2,813,872
Tokens: 0
AminMadrid
Icon for ranked Gold IV Gold IV
14 Wukong - the Monkey King 2,712,042
Tokens: 0
callmebaby1205
Icon for ranked Unranked Unranked
15 Wukong - the Monkey King 2,690,547
Tokens: 0
Sando
Icon for ranked Diamond IV Diamond IV
16 Wukong - the Monkey King 2,671,033
Tokens: 0
buhix
Icon for ranked Iron II Iron II
17 Wukong - the Monkey King 2,627,567
Tokens: 0
웃으면바보
Icon for ranked Platinum I Platinum I
18 Wukong - the Monkey King 2,621,046
Tokens: 0
zTes
Icon for ranked Gold II Gold II
19 Wukong - the Monkey King 2,599,701
Tokens: 0
SunWuBong420
Icon for ranked Platinum II Platinum II
20 Wukong - the Monkey King 2,586,570
Tokens: 0
LonG Aoshi
Icon for ranked Unranked Unranked