Champion Highscores

Rank Points Summoner
1 Wukong - the Monkey King 3,175,291
Tokens: 0
Mizton y Mizton
Icon for ranked Platinum V Platinum V
2 Wukong - the Monkey King 2,946,709
Tokens: 0
Bonksnark12
Icon for ranked Gold I Gold I
3 Wukong - the Monkey King 2,901,123
Tokens: 0
Wukong No Ápice
Icon for ranked Diamond IV Diamond IV
4 Wukong - the Monkey King 2,804,392
Tokens: 0
Kargbo
Icon for ranked Silver I Silver I
5 Wukong - the Monkey King 2,779,645
Tokens: 0
KKJJLL
Icon for ranked Gold V Gold V
6 Wukong - the Monkey King 2,699,489
Tokens: 0
BLESS U
Icon for ranked Platinum IV Platinum IV
7 Wukong - the Monkey King 2,691,276
Tokens: 0
Sub Zero 7
Icon for ranked Gold V Gold V
8 Wukong - the Monkey King 2,577,630
Tokens: 2
vanechou
Icon for ranked Diamond V Diamond V
9 Wukong - the Monkey King 2,527,354
Tokens: 0
Wukong God
Icon for ranked Diamond IV Diamond IV
10 Wukong - the Monkey King 2,482,923
Tokens: 0
1maddog1
Icon for ranked Platinum V Platinum V
11 Wukong - the Monkey King 2,343,143
Tokens: 0
LonG Aoshi
Icon for ranked Platinum V Platinum V
12 Wukong - the Monkey King 2,120,024
Tokens: 0
Legend of LucaS
Icon for ranked Gold IV Gold IV
13 Wukong - the Monkey King 2,035,768
Tokens: 0
SÔN GÔKU
Icon for ranked Silver V Silver V
14 Wukong - the Monkey King 2,026,070
Tokens: 0
Sando
Icon for ranked Diamond IV Diamond IV
15 Wukong - the Monkey King 2,023,303
Tokens: 2
breakstars
Icon for ranked Unranked Unranked
16 Wukong - the Monkey King 1,980,342
Tokens: 0
Senzube
Icon for ranked Diamond III Diamond III
17 Wukong - the Monkey King 1,949,264
Tokens: 0
BeautifulServal
Icon for ranked Silver I Silver I
18 Wukong - the Monkey King 1,904,639
Tokens: 0
웃으면바보
Icon for ranked Diamond IV Diamond IV
19 Wukong - the Monkey King 1,898,552
Tokens: 0
l am WeaseI
Icon for ranked Platinum IV Platinum IV
20 Wukong - the Monkey King 1,894,923
Tokens: 0
Sun WK
Icon for ranked Diamond II Diamond II