Champion Highscores

Rank Points Summoner
1 Wukong - the Monkey King 4,160,167
Tokens: 0
Mizton y Mizton
Icon for ranked Gold I Gold I
2 Wukong - the Monkey King 3,545,832
Tokens: 0
BabySheep
Icon for ranked Diamond IV Diamond IV
3 Wukong - the Monkey King 3,501,328
Tokens: 0
KKJJLL
Icon for ranked Platinum IV Platinum IV
4 Wukong - the Monkey King 3,389,673
Tokens: 0
vanechou
Icon for ranked Platinum I Platinum I
5 Wukong - the Monkey King 3,253,895
Tokens: 0
Legend of LucaS
Icon for ranked Gold III Gold III
6 Wukong - the Monkey King 3,247,385
Tokens: 0
Wukong De Rylai
Icon for ranked Diamond IV Diamond IV
7 Wukong - the Monkey King 3,141,778
Tokens: 0
trashkong
Icon for ranked Gold IV Gold IV
8 Wukong - the Monkey King 3,123,278
Tokens: 0
1maddog1
Icon for ranked Gold IV Gold IV
9 Wukong - the Monkey King 2,946,709
Tokens: 0
Bonksnark12
Icon for ranked Unranked Unranked
10 Wukong - the Monkey King 2,941,289
Tokens: 0
Sub Zero 7
Icon for ranked Gold IV Gold IV
11 Wukong - the Monkey King 2,920,803
Tokens: 0
Wukong God
Icon for ranked Diamond IV Diamond IV
12 Wukong - the Monkey King 2,775,603
Tokens: 0
AminMadrid
Icon for ranked Platinum IV Platinum IV
13 Wukong - the Monkey King 2,722,428
Tokens: 2
Skywalker614
Icon for ranked Gold I Gold I
14 Wukong - the Monkey King 2,685,702
Tokens: 0
callmebaby1205
Icon for ranked Bronze II Bronze II
15 Wukong - the Monkey King 2,639,532
Tokens: 0
Sando
Icon for ranked Diamond I Diamond I
16 Wukong - the Monkey King 2,618,577
Tokens: 0
웃으면바보
Icon for ranked Diamond IV Diamond IV
17 Wukong - the Monkey King 2,586,570
Tokens: 0
LonG Aoshi
Icon for ranked Gold I Gold I
18 Wukong - the Monkey King 2,542,646
Tokens: 0
SunWuBong420
Icon for ranked Platinum III Platinum III
19 Wukong - the Monkey King 2,530,806
Tokens: 0
Kíng Kong
Icon for ranked Silver II Silver II
20 Wukong - the Monkey King 2,514,681
Tokens: 0
Marihuaman
Icon for ranked Gold IV Gold IV