Champion Highscores

Rank Points Summoner
1 Wukong - the Monkey King 4,160,167
Tokens: 0
Mizton y Mizton
Icon for ranked Unranked Unranked
2 Wukong - the Monkey King 4,081,778
Tokens: 0
vanechou
Icon for ranked Diamond III Diamond III
3 Wukong - the Monkey King 3,723,473
Tokens: 0
KKJJLL
Icon for ranked Unranked Unranked
4 Wukong - the Monkey King 3,645,654
Tokens: 0
Legend of LucaS
Icon for ranked Gold III Gold III
5 Wukong - the Monkey King 3,631,622
Tokens: 0
BabySheep
Icon for ranked Gold III Gold III
6 Wukong - the Monkey King 3,361,070
Tokens: 0
Wukong De Rylai
Icon for ranked Unranked Unranked
7 Wukong - the Monkey King 3,186,225
Tokens: 0
Wukong God
Icon for ranked Diamond IV Diamond IV
8 Wukong - the Monkey King 3,179,865
Tokens: 0
SunWuBong420
Icon for ranked Unranked Unranked
9 Wukong - the Monkey King 3,141,778
Tokens: 0
trashkong
Icon for ranked Unranked Unranked
10 Wukong - the Monkey King 3,123,420
Tokens: 0
1maddog1
Icon for ranked Unranked Unranked
11 Wukong - the Monkey King 3,111,571
Tokens: 0
YasuoKilledByApe
Icon for ranked Unranked Unranked
12 Wukong - the Monkey King 3,056,132
Tokens: 2
Skywalker614
Icon for ranked Unranked Unranked
13 Wukong - the Monkey King 2,979,087
Tokens: 0
buhix
Icon for ranked Iron II Iron II
14 Wukong - the Monkey King 2,946,709
Tokens: 0
Bonksnark12
Icon for ranked Unranked Unranked
15 Wukong - the Monkey King 2,946,246
Tokens: 0
Sub Zero 7
Icon for ranked Silver I Silver I
16 Wukong - the Monkey King 2,931,234
Tokens: 0
AminMadrid
Icon for ranked Unranked Unranked
17 Wukong - the Monkey King 2,892,156
Tokens: 0
Sando
Icon for ranked Unranked Unranked
18 Wukong - the Monkey King 2,835,036
Tokens: 0
웃으면바보
Icon for ranked Diamond III Diamond III
19 Wukong - the Monkey King 2,780,168
Tokens: 0
LegendaryKyn
Icon for ranked Bronze II Bronze II
20 Wukong - the Monkey King 2,726,183
Tokens: 0
여의금고봉
Icon for ranked Unranked Unranked