Champion Highscores

Rank Points Summoner
1 Wukong - the Monkey King 4,160,167
Tokens: 0
Mizton y Mizton
Icon for ranked Unranked Unranked
2 Wukong - the Monkey King 3,872,084
Tokens: 0
vanechou
Icon for ranked Diamond IV Diamond IV
3 Wukong - the Monkey King 3,649,030
Tokens: 0
KKJJLL
Icon for ranked Gold IV Gold IV
4 Wukong - the Monkey King 3,630,491
Tokens: 0
BabySheep
Icon for ranked Gold III Gold III
5 Wukong - the Monkey King 3,523,831
Tokens: 0
Legend of LucaS
Icon for ranked Gold IV Gold IV
6 Wukong - the Monkey King 3,284,683
Tokens: 0
Wukong De Rylai
Icon for ranked Platinum III Platinum III
7 Wukong - the Monkey King 3,141,778
Tokens: 0
trashkong
Icon for ranked Unranked Unranked
8 Wukong - the Monkey King 3,123,278
Tokens: 0
1maddog1
Icon for ranked Unranked Unranked
9 Wukong - the Monkey King 3,015,181
Tokens: 0
Wukong God
Icon for ranked Diamond IV Diamond IV
10 Wukong - the Monkey King 2,946,709
Tokens: 0
Bonksnark12
Icon for ranked Unranked Unranked
11 Wukong - the Monkey King 2,945,499
Tokens: 0
Sub Zero 7
Icon for ranked Unranked Unranked
12 Wukong - the Monkey King 2,940,784
Tokens: 2
Skywalker614
Icon for ranked Gold III Gold III
13 Wukong - the Monkey King 2,924,799
Tokens: 0
SunWuBong420
Icon for ranked Platinum IV Platinum IV
14 Wukong - the Monkey King 2,892,208
Tokens: 0
AminMadrid
Icon for ranked Gold III Gold III
15 Wukong - the Monkey King 2,861,565
Tokens: 0
YasuoKilledByApe
Icon for ranked Platinum II Platinum II
16 Wukong - the Monkey King 2,823,399
Tokens: 0
buhix
Icon for ranked Iron II Iron II
17 Wukong - the Monkey King 2,745,657
Tokens: 0
Sando
Icon for ranked Diamond IV Diamond IV
18 Wukong - the Monkey King 2,712,229
Tokens: 0
callmebaby1205
Icon for ranked Unranked Unranked
19 Wukong - the Monkey King 2,675,792
Tokens: 0
웃으면바보
Icon for ranked Diamond IV Diamond IV
20 Wukong - the Monkey King 2,673,270
Tokens: 0
zTes
Icon for ranked Gold III Gold III